Начало Учебни планове
ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
 
СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
Производство на посевен и посадъчен материал
редовна
За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по специалности от професионални направления 6.1"Растениевъдство" и 6.2 "Растителна защита"
задочна
Производство на посевен и посадъчен материал
редовна
За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по специалности от други професионални направления
задочна