Начало Учебни планове

КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Корабни машини и механизмиредовна
За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Корабни машини и механизми"
задочна
 Корабни машини и механизмиредовна
За притежаващи ОКС " бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки", без специалност "Корабни машини и механизми"
задочна