Начало Учебни планове

КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
Компютъризирани технологии в машиностроенеторедовна
 
задочна
Компютъризирани технологии в машиностроенето / Компютъризирани методи за проектиране и производство
редовна
За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки"
задочна
Компютъризирани технологии в машиностроенеторедовнаЗа притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности извън ОВО "Технически науки"
задочна