Начало Учебни планове
СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ
 редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" след средно образование по специалности от професионални направления
"Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика"
 задочна