Начало Учебни планове
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"
 задочна
SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 редовна За притежаващи ОКС " Професионален бакалавър" по специалности от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
 задочна
SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ дистанционнаЗа притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"