Начало Учебни планове
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Социално предприемачество редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление
 задочна
 Социално предприемачество
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление
 задочна