Начало Учебни планове
MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и интернет технологии", "Математика и информатика" или по специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки"
 дистанционна
MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"