Начало Учебни планове

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ редовна За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности "Електроенергетика", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", 'Електроенергетика и електрообзавеждане"
 задочна
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ редовна За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности от ОВО "Технически науки"
 задочна