Начало Учебни планове

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ редовна За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности "Електроенергетика", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", Електроенергетика и електрообзавеждане", "Електротехника", "Възобновяеми енергийни източници"
 задочна
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ редовна За завършили ОКС 'бакалавър' по специалности от ОВО "Технически науки"
 задочна