Начало Учебни планове

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт" или специалност "Технологично предприемачество и иновации"
 задочна
 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по други специалности без специалност "Технологично предприемачество и иновации" и специалност "Индустриален мениджмънт"
 задочна