Начало Учебни планове

МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки"
 задочна
 дистанционна
 МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности извън ОВО "Технически науки"
 задочна
 МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ редовна За притежаващи ОКС "професионален бакалавър" или "специалист" по специалности от професионално направление "Комуникационна и компютърна техника"
 задочна