Начало Учебни планове

КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
Корпоративен мениджмънтредовна
За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт" или специалност "Технологично предприемачество и иновации"
задочна
Корпоративен мениджмънтредовна
За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по друга специалност
задочна