Начало Учебни планове
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
Техника и технологии за обработване на материалите
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"
 задочна
Техника и технологии за обработване на материалите редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" по специалности от други професионални направления
 задочна