Начало Учебни планове
ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
 Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
Електронни системи за нови енергийни източници
 редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални направления: 5.2 "Електротехника, електроника и авотматика", 5.3 "Комуникационна и компюътрна техника" и 5.4 "Енергетика".
 задочна