Начало Учебни планове

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Телекомуникации и мобилни технологии
редовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки"
задочна
 Телекомуникации и мобилни технологии
редовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности извън ОВО "Технически науки"
задочна  
 Телекомуникации и мобилни технологии
редовна
За притежаващи ОКС "проф. бакалавър" или "специалист" по специалности от ПН "Комуникационна и компютърна техника"
задочна