Начало Учебни планове
AВТОМАТИЗАЦИЯ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
AВТОМАТИЗАЦИЯ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 редовна  За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални направления "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика"
 задочна