Начало Учебни планове
ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности - "Екология и опазване на околната среда", "Екология и техника за опазване на морето и околната среда", "Техника и технологии за опазване на морето и околната среда", "Инженерна екология"
 задочна
ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" от ОВО "Технически науки"
 задочна