Начало Учебни планове
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по специалности от професионални направления 6.1"Растениевъдство" и 6.2 "Растителна защита"
 задочна
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по специалности от други професионални направления
 задочна