Начало
Разписи преподаватели задочно

МАШИННО- ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

- Материалознание и технология на материалите »
- Технология на машиностроенето и металорежещи машини »
- Индустриален дизайн »
- Транспортна техника и технологии »
- Механика и машинни елементи »
- Индустриален мениджмънт »

КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

- Корабостроене и корабни машини и механизми »
- Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища »
- Екология и опазване на околната среда »
- Растениевъдство »
- Топлотехника »

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

- Електроснабдяване и електрообзавеждане »
- Електротехника и електротехнологии »
- Електроенергетика »
- Теоретична и измервателна електротехника »
- Физическо възпитание и спорт »
- Социални и правни науки »

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

- Автоматизация на производството »
- Компютърни науки и технологии »
- Електронна техника и микроелектроника »
- Комуникационна техника и технологии »
- Софтуерни и интернет технологии »

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

- Секция "Математика" »
- Секция "Физика" »
- Секция "Езиково обучение" »

ОБЩО УНИВЕРСИТЕТСКА РАБОТИЛНИЦА

- ОУР »