Начало Бланки и формуляри
Бланки и формуляри

 

ЗАЯВЛЕНИЯ:
    • за освобождаване от кандидатстудентска такса
    • за стипендия
    • до Ректор
    • до Декан за академичен отпуск
    • за допълнително явяване на изпит, поради заболяване
    • за прекъсване по семейни или здравословни причини
    • за отписване по собствено желания
    • за смяна на формата на обучение
    • за анулиране на оценка
    • за възстановяване на студентски права
    • за прехвърляне в друга специалност


ОБХОДНИ ЛИСТИ:
    • за редовно обучение
    • за задочно обучение

ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност на морските лица

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

ДОГОВОРИ:
    • за несубсидирано от държавата обучение след средно образование
    • за несубсидирано от държавата обучение след придобита образователно-квалификационна степен
    • за несубсидирано от държавата обучение за придобиване на същата или по-ниска ОКС след средно образование 
    • за несубсидирано от държавата обучение при просрочен срок по учебен план

 

Основно меню

Начало
Правилник за правата и задълженията на студентите
Бланки и формуляри
Професионални направления и специалности 2018/19г.
Квалификационни характеристики на специалности
Учебни планове
Разписи преподаватели
Разписи - летен семестър
Текущ контрол - летен семестър
Лятна изпитна сесия - задочно обучение
Лятна изпитна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Лятна изпитна сесия за студенти обучавани на 15 седмици – редовно обучение
Лятна поправителна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Годишна поправителна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Годишна поправителна сесия - задочно обучение
Годишна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс
Контакти
ТУ-Варна