Начало Квалификационни характеристики на специалности
Квалификационни характеристики

 

Наименование на специалността ОКС
професионален бакалавър бакалавър магистър след средно образование магистър след висше образование
SIEMENS PLC - технологии за управление       PDF
Автоматика, информационни и управляващи компютърни ситеми PDF PDF   PDF
Автоматика, роботика и управляващи компютърни ситеми PDF PDF    
Автомобилна техника   PDF    
Агрономство   PDF    
Безопасни и здравословни условия на труд   PDF   PDF
Биомедицинска електроника   PDF    
Възобновяеми енергийни източници   PDF   PDF
Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника       PDF
Експлоатация на флота и пристанища   PDF   PDF
Електроенергетика   PDF    
Електроенергийни системи       PDF
Електроника PDF PDF   PDF
Електрообзавеждане на кораба   PDF PDF PDF
Електроснабдяване и електрообзавеждане   PDF    
Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт       PDF
Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба       PDF
Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността       PDF
Електротехника и електротехнологи   PDF   PDF
Електротехника (Възобновяеми енергийни източници)       PDF
Електротехника и възобновяеми енергийни източници   PDF    
Защита на населението при бедствия и аварии   PDF    
Земеделска техника и технологии PDF      
Индустриален дизайн   PDF   PDF
Индустриален мениджмънт   PDF   PDF
Индустриални роботизирани системи и автоматизация       PDF
Инженерна екология   PDF   PDF
Информационни и комуникационни технологии   PDF    
Информационни системи и технологии       PDF
Компютъризирани технологии в машиностроенето   PDF   PDF
Компютърни мрежи и комуникации       PDF
Компютърни системи и технологии   PDF   PDF
Компютърни технологии в бизнеса       PDF
Комуникационна техника и технологии   PDF   PDF
Корабни машини и механизми   PDF PDF PDF
Корабоводене   PDF PDF PDF
Корабостроене и морска техника   PDF   PDF
Корпоративен мениджмънт       PDF
Логистика на водния транспорт PDF  
Машиностроителна техника и технологии   PDF   PDF
Медицинска електронна техника PDF      
Мобилни и оптични комуникации       PDF
Проектиране на морски уредби и системи       PDF
Производствен инженеринг   PDF    
Производство на посевен и посадъчен материал       PDF
Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства PDF      
Ремонт и експлоатация на транспортна техника PDF      
Роботика и мехатроника   PDF    
Семепроизводство и растителна защита       PDF
Системи за автоматизация на сгради       PDF
Софтуерни и интернет технологии   PDF    
Софтуерно инженерство       PDF
Социален мениджмънт   PDF   PDF
Социална работа с деца       PDF
Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост   PDF    
Телекомуникации и мобилни технологии   PDF   PDF
Техника и технологии за обработване на материалите       PDF
Техника и технологии за опазване на морето и околната среда   PDF   PDF
Технологично предприемачество и иновации   PDF   PDF
Топлотехника   PDF   PDF
Топлотехника и възобновяеми енергийни източници   PDF   PDF
Топлотехника и инвестиционно проектиране PDF  
Транспортна техника и технологии PDF PDF   PDF
Химическо машиностроене       PDF