Начало Учебни планове

ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
Логистика на водния транспортредовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Експлоатация на флота и пристанищата", "Логистика на водния транспорт" или
"Логистика"
задочна