Начало Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Катедра
 

Студентите с условни изпити да се обръщат към водещите преподаватели за повече информация за формата на провеждане на изпита (присъствена или неприсъствена).