Начало Текущ контрол - летен семестър
Текущ контрол - летен семестър
I курс   II курс   III курс   IV курс   V курс
 
 

Основно меню

Начало
Правилник за правата и задълженията на студентите
Бланки и формуляри
Професионални направления и специалности 2018/19г.
Квалификационни характеристики на специалности
Учебни планове
Разписи преподаватели
Разписи - летен семестър
Текущ контрол - летен семестър
Лятна изпитна сесия - задочно обучение
Лятна изпитна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Лятна изпитна сесия за студенти обучавани на 15 седмици – редовно обучение
Лятна поправителна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Годишна поправителна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Годишна поправителна сесия - задочно обучение
Годишна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс
Контакти
ТУ-Варна