ZOP

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ТУ-Варна


   - Дата на публикуване: 04.12.2014г.  

 * Решение №7/05.12.2014г. 

  -  Идентификационен №7089/05.12.2014г.

  - ID номер на АОП: 636556

 - Дата на публикуване: 05.12.2014г. 

 * Обявление

- Идентификационен №7090/05.12.2014г.

- ID номер на АОП: 636561

- Дата на публикуване: 05.12.2014г.

 * Документация 

- Дата на публикуване: 09.12.2014г.

* Разяснение

- Дата на публикуване: 15.12.2014г

* Разяснение

- Дата на публикуване: 07.01.2015г.

* Протокол №1 с вх.№ 634/20.01.2015г.

- Дата на публикуване: 20.01.2015г.

* Протокол №2 с вх.№ 1340/30.01.2015г.

- Дата на публикуване: 30.01.2015г.

* Обявление с изх.№1361/02.02.2015г.

- Дата на публикуване: 02.02.2015г.

* Протокол №3 с вх.№1491/10.02.2015г.

- Дата на публикуване: 10.02.2015г.

* Решение с вх.№1596/16.02.2015г.

- Дата на публикуване: 18.02.2015г.

* Информация за сключен договор

- Идентификационен номер 3542/20.04.2015г.

- ID номер нa AOP: 661892

- дата на публикуване: 22.04.2015г.

* Заповед за освобождаване  на парични гаранции

- дата на публикуване: 22.04.2015г.

* Информация за плащане по договор

       - дата на публикуване : 04.09.2015г.

* Информация за плащане по договор

       - дата на публикуване: 18.11.2015г.

* Информация за плащане по договор

      - дата на публикуване : 16.12.2015г.

* Информация за плащане по договор

      - дата на публикуване: 12.01.2016г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване : 05.02.2016г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване : 08.04.2016г.

* Информация за плащане по договор

     - дата на публикуване : 04.05.2016г.

* Информация за плащане по договор

     - дата на публикуване : 10.06.2016г.

* Информация за плащане по договор

   - дата на публикуване: 06.07.2016г.

* Информация за плащане по договор

   - дата на публикуване: 10.08.2016г.