ZOP

Извършване на охранителна дейност на сгради и площи стопанисвани от Технически Университет-Варна

- дата на публикуване : 10.11.2015г.

* Решение № 4/ 10.11.2015г.

- Идентификационен № 7076/ 10.11.2015г.

- ID номер на АОП : 696642

- дата на публикуване : 10.11.2015год.

 * Обявление

- Идентификационен № 7075/ 10.11.2015г.

ID номер на АОП : 696641

- дата на публикуване : 10.11.2015год.

 * Документация

- дата на публикуване: 10.11.2015г.

Решение за прекратяване:

- решение 618

- решение 7854