ZOP

2016 - АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

* Решение №1/22.01.2016г.

   - УИН номер на АОП:709566

   - дата на публикуване: 22.01.2016г.

* Обявление

   - УИН номер на АОП:709560 /22.01.2016г.

   - дата на публикуване: 22.01.2016г.

* Документация

   - дата на публикуване: 22.01.2016г.

* Решение №2/27.01.2016г.

   - УИН номер на АОП:710275

   - дата на публикуване:27.01.2016г.

* Протокол вх.№2707/29.03.2016г.

 - дата на публикуване: 29.03.2016г.

* Протокол 2 вх.№2976/08.04.2016г.

- дата на публикуване: 08.04.2016г.

* Протокол 3 вх.№3034/12.04.2016г.

- дата на публикуване: 12.04.2016г.

* Решение с вх.№3065/13.04.2016г.

- дата на публикуване: 13.04.2016г.

* Рамково споразумение №74/03.05.2016г.

- дата на публикуване: 04.05.2016г.

* Договор №76/04.05.2016г.

- дата на публикуване: 05.05.2016г.

* Заповед за освобождаване на парични гаранции

- дата на публикуване: 09.06.2016г.

* Информация за плащане по договор

         - дата на публикуване: 10.06.2016г.

* Заповед за освобождаване на парична гаранция за участие

 - дата на публикуване: 17.06.2016г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване: 17.11.2016г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване: 19.12.2016г.

* Договор №58/04.05.2017г.

- дата на публикуване: 09.05.2017г.

* Заповед за освобождаване на парични гаранции

- дата на публикуване: 28.06.2018г.

* Договор №88/04.05.2018г.

- дата на публикуване: 28.06.2018г.

* Обявление за приключване на договор /05.06.2019г.

- дата на публикуване: 05.06.2019г.

* Заповед за освобождаване на парична гаранция №288/05.06.2019г.

- дата на публикуване: 05.06.2019г.

* Заповед за освобождаване на парична гаранция №289/05.06.2019г.

- дата на публикуване: 05.06.2019г.