ZOP

2016 - ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА


* Решение №2/31.03.2016г.

- УИН номер на АОП:

- дата на публикуване: 31.03.2016г.

* Обявление

- УИН номер на АОП:

- дата на публикуване: 31.03.2016г.

* Документация

- дата на публикуване: 31.03.2016г.

* Протокол 1  вх.№4056/07.06.2016г.

- дата на публикуване: 07.06.2016г.

* Протокол 2  вх.№4215/16.06.2016г.

- дата на публикуване: 16.06.2016г.

* Протокол 3 вх.№4294/20.06.2016г.

- дата на публикуване: 20.06.2016г.

* Решение вх.№42952/20.06.2016г.

- дата на публикуване: 20.06.2016г.

* Заповед за освобождаване на парични гаранции

- дата на публикуване: 06.07.2016г.

* Договор №106/19.08.2016г.

- дата на публикуване: 22.08.2016г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване: 19.12.2016г.

* Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

изх. № 359/06.02.2019 г. УИН 892927

- дата на публикуване: 06.02.2019г.