ZOP

2016 - СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА

* Решение

- УИН номер на АОП - 727189

- дата на публикуване: 11.04.2016г.

* Обявление

- УИН номер на АОП - 727186

- дата на публикуване: 11.04.2016г.

* Документация

- дата на публикуване: 11.04.2016г.

* Разяснения - 1

- дата на публикуване: 28.04.2016г.

* Разяснения - 2

- дата на публикуване: 28.04.2016г.

* Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

- дата на публикуване: 09.05.2016г.

* Разяснения изх.№3580/10.05.2016г.

- дата на публикуване: 10.05.2016г.

* Разяснения изх.№3581/10.05.2016г.

- дата на публикуване: 10.05.2016г.

* Разяснения изх.№3582/10.05.2016г.

- дата на публикуване: 10.05.2016г.

* Комисия за защита на конкуренцията - решение

- дата на публикуване: 20.05.2016г.

* Решение за прекратяване

- УИН номер на АОП - 738461

- дата на публикуване: 30.06.2016г.