ZOP

2016 - ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ /

* Решение №8/16.11.2016г.

- УИН номер на АОП: 758205

- дата на публикуване: 16.11.2016г. 

* Обявление

- УИН номер на АОП: 758202

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Документация

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Образци

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Техническа спецификация

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

- УИН номер на АОП: 758790

- дата на публикуване: 21.11.2016г.

* Разяснение

- дата на публикуване: 22.11.2016г.

* Разяснение 2

- дата на публикуване: 25.11.2016г.

* Разяснение 3

- дата на публикуване: 01.12.2016г.

* Разяснение 4

- дата на публикуване: 12.12.2016г.

* Протокол 1/23.12.2016г.

- дата на публикуване: 23.12.2016г.

* Протокол 2/10.01.2017г.

 - дата на публикуване: 10.01.2017г.

* Съобщение

- дата на публикуване: 10.01.2017г.

* Протокол 3/16.01.2017г.

- дата на публикуване: 16.01.2017г.

* Протокол 4/ 24.01.2017г.

- дата на публикуване: 24.01.2017г.

* Доклад

- дата на публикуване: 24.01.2017г.

* Решение вх.№639/24.01.2017г.

- дата на публикуване: 24.01.2017г. 

* Договор №22/21.02.2017г.

- дата на публикуване: 27.02.2017г.

* Обявление за възложена поръчка

- УИН номер на АОП: 774150

- дата на публикуване: 27.02.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

- УИН номер на АОП: 870413

- дата на публикуване: 02.10.2018г.

Допълнително споразумение № 133/03.09.2018г.

- дата на публикуване: 02.10.2018г.