ZOP

2018 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

* Решение 3/19.12.2017г.

- УИН номер на АОП: 820564

- дата на публикуване: 19.12.2017г.

* Обявление

- УИН номер на АОП: 820565

- дата на публикуване: 19.12.2017г.

* Документация

- дата на публикуване: 19.12.2017г.

* Образци

- дата на публикуване: 19.12.2017г.

* Техническа спецификация

- дата на публикуване: 19.12.2017г.

* Разяснения

- дата на публикуване: 05.01.2018г.

* Протокол 1 с вх.№743/01.02.2018г. 

- дата на публикуване: 01.02.2018г.

* Съобщение за отваряне на ценовите предложения 01.02.2018г.

* Протокол 2 с вх. №1072/15.02.2018г.

- дата на публикуване: 15.02.2018г.

* Доклад с вх.№1073/15.02.2018г.

- дата на публикуване: 15.02.2018г.

* Решение с вх.№1074/15.02.2018г.

- дата на публикуване: 15.02.2018г.

* Договор №44/13.03.2018г.

- дата на публикуване: 14.03.2018г.

* Обявление за възложена поръчка 27.06.2018г.

- УИН номер на АОП: 853924

- дата на публикуване: 27.06.2018г.

* Обявление за приключване на договор изх. № 1325/01.04.2019 г.

- УИН 905224

- дата на публикуване: 01.04.2019 г.