ZOP

2018 Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ‘’ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА”, присъединени на средно и ниско напрежение - ПРЕКРАТЕНА


Решение 1/19.06.2018г.

- УИН номер на АОП: 852357

- дата на публикуване: 19.06.2018г.

Обявление

- УИН номер на АОП: 852395

- дата на публикуване: 19.06.2018г.

Документация

- дата на публикуване: 19.06.2018г.

Образци

- дата на публикуване: 19.06.2018г.

* ЕЕДОП 

- дата на публикуване: 22.06.2018г.

* Решение № 3/20.07.2018г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

- дата на публикуване: 20.07.2018г.

Обявление за възложена поръчка

- УИН номер на АОП: 860474

- дата на публикуване: 03.08.2018г.