ZOP

2019 - Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти на Технически университет - Варна - /договаряне без предварително обявление/.

* Мотиви по чл.231, ал.5 от ЗОП

- дата на публикуване: 01.11.2019 г.

* Решение за откриване на процедура

УИН 942780

- дата на публикуване: 04.11.2019 г.

* Обявление за възложена поръчка

- дата на публикуване: 28.01.2020 г.

* Договор-ВиК-Варна

- дата на публикуване: 28.01.2020 г.

* Договор-ВиК-Смолян

- дата на публикуване: 28.01.2020 г.