ZOP

Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на Технически университет – Варна по обособени позиции


* Решение за откриване на процедура

УИН 965433

- дата на публикуване: 16.03.2020 г.

* Обявление за поръчка

УИН 965445

- дата на публикуване: 16.03.2020 г.

* Документация

- дата на публикуване: 16.03.2020 г.

* Образци

- дата на публикуване: 16.03.2020 г.

* Разяснения запитване

- дата на публикуване: 14.04.2020 г.

* Решение за изменение

- дата на публикуване: 15.04.2020 г.

* Съобщение Ценови параметри

-дата на публикуване: 11.05.2020г.

* Протокол 1

- дата на публикуване: 18.05.2020г.

* Протокол 2

- дата на публикуване: 21.05.2020г.

* Решение за определяне на изпълнител

- дата на публикуване: 21.05.2020г.

* Обявление за възложена поръчка

УИН 984433

- дата на публикуване: 16.06.2020 г.

* Договор ОП 1

- дата на публикуване: 16.06.2020 г.

* Договор ОП 2

- дата на публикуване: 16.06.2020 г.

* Обявление приключен договор ОП 2

- дата на публикуване: 26.08.2020 г.

* Допълн.спораз-е ОП1

- дата на публикуване: 23.11.2020 г.

* Обявление за изменение 1

- дата на публикуване: 23.11.2020 г.

* Обявление приключен договор ОП 1

- дата на публикуване: 28.06.2022 г.