ZOP

Сервизно обслужване, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление качеството на подаване на топлинна енергия на ОВК инсталации за нуждите на Технически университет-Варна

* Решение за откриване на процедура

УИН 979705

- дата на публикуване: 03.06.2020 г.

* Обявление за поръчка

УИН 979706

- дата на публикуване: 03.06.2020 г.

* Документация

- дата на публикуване: 03.06.2020 г.

* Образци

- дата на публикуване: 03.06.2020 г.

* Съобщение Ценови параметри

-дата на публикуване: 10.07.2020г.

* Протокол 1

- дата на публикуване: 10.07.2020г.

* Протокол 2

- дата на публикуване: 15.07.2020г.

* Доклад

- дата на публикуване: 15.07.2020г.

* Решение за определяне на изпълнител

- дата на публикуване: 15.07.2020г.

* Обявление за възложена поръчка

- дата на публикуване: 07.08.2020 г.

* Договор

- дата на публикуване: 07.08.2020 г.

* Обявление за изменение

- дата на публикуване: 19.02.2021 г.

* Допълнително споразумение 1

- дата на публикуване: 19.02.2021 г.

* Обявление за приключен договор

- дата на публикуване: 12.04.2022 г.