ZOP

ОП, възлагани чрез публични покани по ЗОП


Филтър по заглавие     Покажи # 
Заглавие на статията
2016 -2- Доставка на материали и консумативи за нуждите на ТУ-Варна
2016 - Извозване на отпадъци от строително-ремонтни работи, брак, тревна и дървесна маса от кампуса на ТУ-Варна
2016 - Доставка на материали и консумативи за нуждите на ТУ-Варна
2016 - Почистване и профилактика на дъждовни и фекални канализации на територията на ТУ-Варна"
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА, ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ВАРНА, УЛ.”ДУБРОВНИК”БЛ.15, БЛ.18 , УЛ.”Д-Р БАСАНОВИЧ”БЛ.13 И НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ПЛОЩ 576 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ВАРНА , УЛ.”МИР”№40,ВСИЧКИ СТОПАНИСВА
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ВАРНА, УЛ.”ДУБРОВНИК”БЛ.15, БЛ.18 , УЛ.”Д-Р БАСАНОВИЧ”БЛ.13 ,ОХРАНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ПЛОЩ 576 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ВАРНА , УЛ.”МИР”№40,ВСИЧКИ СТОПАНИСВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ ...
2015-"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Технически Университет-Варна.
2015 - Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на ТУ-Варна
2015 - Извозване на отпадъци от СМР, брак, тревна и дървесна маса от кампуса на ТУ-Варна
2015 - Почистване и профилактика на дъждовни и фекални канализациии
2015 - Поддържане на тревни площи, дървета и храсти
2015 - Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за ТУ и ССО
2015 - Доставка на материали и консумативи
14.10.2014 Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на ТУ - Варна”.