ZOP

Преходни публикации


Филтър по заглавие     Покажи # 
Заглавие на статията
"Доставка и монтаж на Лабораторен комплекс за научно приложни изследвания за корабите в българските териториални води"
Абонаментно обслужване на ОВК инсталации за нуждите на ТУ-Варна
„Доставка и монтаж на оборудване с цел модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда”
Доставка на канцеларски материали
Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за ТУ и ССО
Доставка на материали и консумативи
Доставка на оборудване за ИТ
Почистване и профилактика на дъждовни и фекални канализации
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ТУ - Варна
Доставка на хранителни продукти
Предоставяне на мобилни услуги по стандарт GSM и UMTS
Извозване на отпадъци от СМР, брак, тревна и дървесна маса от кампуса на ТУ - Варна
567348 - Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТУ – Варна
00966-2012-0004 - „Извършване на охранителна дейност на сгради и площи, стопанисвани от ТУ-Варна“
03.11.2014г. Рамково споразумение номер 46/18.04.2013г. с предмет: Ремонтни и строително-монтажни дейности и изграждане на ОВК инсталации за нуждите на ТУ-Варна