ZOP

ОП след 15.04.2016г. възлагани чрез публикуване обяви


Филтър по заглавие     Покажи # 
Заглавие на статията
2019 - „Аварийни РСМР по паропреносната мрежа на ТУ – Варна”.
2019 - „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE”
2019-„Демонтаж и разрушаване на сграда в ПИ -10135.2555.26, находяща се на територията на ТУ – Варна, ул. „Студентска" №1, 23МР”.
2018 "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE"
2018 - ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА
2018 - ПОЧИСТВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ДЪЖДОВНИ И ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТУ-ВАРНА
2017 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE
2017 - ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА
2017 - ПОЧИСТВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ДЪЖДОВНИ И ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТУ-ВАРНА
2016 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕКЕЛТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE
2016 - 2 - ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА
2016 - ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА
2016 - ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА