ZOP

ОП след 15.04.2016г. възлагани чрез процедури по ЗОП

2016 - ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

продължава>
 

2016 - ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ /

продължава>
 

2016 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

продължава>
 

2016 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ /

продължава>
 

2016 - ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОНОХРОМНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП/

продължава>
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL