ZOP

ОП, възлагани чрез публични покани по ЗОП

2016 -2- Доставка на материали и консумативи за нуждите на ТУ-Варна

продължава>
 

2016 - Извозване на отпадъци от строително-ремонтни работи, брак, тревна и дървесна маса от кампуса на ТУ-Варна

продължава>
 

2016 - Доставка на материали и консумативи за нуждите на ТУ-Варна

продължава>
 

2016 - Почистване и профилактика на дъждовни и фекални канализации на територията на ТУ-Варна"

продължава>
 

 2016 - „ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА, ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ВАРНА, УЛ.”ДУБРОВНИК”БЛ.15, БЛ.18 , УЛ.”Д-Р БАСАНОВИЧ”БЛ.13 И НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ПЛОЩ 576 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ВАРНА , УЛ.”МИР”№40,ВСИЧКИ СТОПАНИСВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТУ-ВАРНА .“

продължава>
 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.ВАРНА, УЛ.”ДУБРОВНИК”БЛ.15, БЛ.18 , УЛ.”Д-Р БАСАНОВИЧ”БЛ.13 ,ОХРАНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ПЛОЩ 576 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ВАРНА , УЛ.”МИР”№40,ВСИЧКИ СТОПАНИСВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТУ-ВАРНА И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА ПРИ ПОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ В И ОТ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА.”

продължава>
 

2015-"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Технически Университет-Варна.

продължава>
 

2015 - Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на ТУ-Варна

продължава>
 

2015 - Извозване на отпадъци от СМР, брак, тревна и дървесна маса от кампуса на ТУ-Варна 

продължава>
 

2015 - Почистване и профилактика на дъждовни и фекални канализации

продължава>
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL