ZOP

Преходни публикации

"Доставка и монтаж на Лабораторен комплекс за научно приложни изследвания за корабите в българските териториални води"

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 26.01.2015г.

* Заповед №163/02.02.2015г.

- Дата на публикуване: 02.02.2015г.
 

Абонаментно обслужване на ОВК инсталации за нуждите на ТУ-Варна

  *  Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 17.11.2014г.

  *  Информация за плащане по договор

       - Дата на публикуване: 03.12.2014г.        

  * Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 20.01.2015г. 

* Заповед №150/26.01.2015г.

- Дата на публикуване: 27.01.2015г.

    * Информация за плащане по договор

- дата на публикуване: 20.04.2015г.

    * Информация за плащане по договор

- дата на публикуване: 14.05.2015г.

   * Информация за плащане по договор

      - дата на публикуване: 07.07.2015г.

  * Информация за плащане по договор

     - дата на публикуване : 04.09.2015г.

* Информация за плащане по договор

    -дата на публикуване :14.10.2015г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване: 18.11.2015г.

* Информация за плащане по договор

   - дата на публикуване : 16.12.2015г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване: 12.01.2016г.

 *  Информация за изпълнен  договор

- дата на публикуване: 25.01.2016г.

* Заповед №506/01.03.2016г.

- дата на публикуване: 01.03.2016г.

* Заповед №531/02.03.2016г.

- дата на публикуване: 02.03.2016г.
 

„Доставка и монтаж на оборудване с цел модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда”

 *  Информация за плащане по договор

     дата на публикуване - 17.11.2014г.
 

Доставка на канцеларски материали

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване - 14.11.2014г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване - 12.12.2014г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване - 20.01.2015г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване -16.03.2015г.

* Информация за плащане по договор

       - дата на публикуване - 20.04.2015г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване: 14.05.2015г.

* Информация за плащане по договор

      -дата на публикуване: 08.06.2015г.

* Информация за плащане по договор

     - дата на публикуване:07.07.2015г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване: 05.08.2015г.

* Информация за плащане по договор

     - дата на публикуване : 04.09.2015г.

* Информация за плащане по договор

   - дата на публикува: 14.10.2015г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикува: 18.11.2015г.

* Информация за плащане по договор

  - дата на публикуване : 16.12.2015г.

* Информация за плащане по договор 

     - дата на публикуване: 12.01.2016г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване: 12.03.2016г.

* Информация за плащане пи договор

  - дата на публикуване :08.04.2016г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикува : 04.05.2016г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване: 10.06.2016г.

* Информация за плащане по договор

    - дата на публикуване :06.07.2016г.

* Информация за плащане по договор

   - дата на публикуване: 16.08.2016г.
 

Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за ТУ и ССО

* Информация за плащане по договор 

дата на публикуване - 14.11.2014г.

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 20.01.2015г.


 

Доставка на материали и консумативи

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 14.11.2014г. 

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 12.12.2014г.

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 20.01.2015г.
 

Доставка на оборудване за ИТ

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 14.11.2014г.

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 13.12.2014г.

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 20.01.2015г.

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 20.04.2015г

* Информация за плащане по договор

дата на публикуване - 14.05.2015г.

* Информация за плащане по договор

       дата на публикуване: 08.06.2015г. 

Почистване и профилактика на дъждовни и фекални канализации

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 13.11.2014г.

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 03.12.2014г.

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 20.01.2015г.


 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ТУ - Варна

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 13.11.2014г.

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 03.12.2014г.

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 20.02.2015г.

 

Доставка на хранителни продукти

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 13.11.02014г.

* Информация за плащане по договор

- Дата на публикуване: 12.12.2014г.

* Информация за плащане по договор

 - Дата на публикуване: 20.01.2015г.

* Информация за плащане по договор

- дата на публикуване: 16.03.2015г.

* Информация за плащане по договор

 - дата на публикуване: 20.04.2015г.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL