ZOP

ОП след 15.04.2016г. възлагани чрез публикуване обяви

2019 - „Аварийни РСМР по паропреносната мрежа на ТУ – Варна”.

продължава>
 

2019 - „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE”

продължава>
 

2019-„Демонтаж и разрушаване на сграда в ПИ -10135.2555.26, находяща се на територията на ТУ – Варна, ул. „Студентска" №1, 23МР”.

продължава>
 

2018 "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE"

продължава>
 

2018 - ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2018 - ПОЧИСТВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ДЪЖДОВНИ И ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2017 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE

продължава>
 

2017 - ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2017 - ПОЧИСТВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ДЪЖДОВНИ И ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2016 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕКЕЛТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE

продължава>
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL