Начало Академичен състав

Този раздел съдържа списък на членовете на катедра "Автоматизация на производството", както и информация за тях - кратки биографии, снимки, научни области на развитие и възможности за връзка.