Начало Студенти

В този раздел студентите могат да намерят актуална информация относно тяхното следване - разписи, дати за изпити, конспекти, както и друга полезна информация, касаеща работата им в катедрата, включително съобщения за предстоящи празнични мероприятия.