Начало Специалности

Катедра „Автоматизация на производството“ провежда обучение по една специалност   в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“, една – в ОКС „професионален бакалавър“, шест – в ОКС „магистър“ и две в образувателно-научна степен (ОНС) „доктор“.