Начало За катедрата

Ръководител катедра:доц. д-р инж. Никола Николов
Технически секретар:инж. Елена Драганова
Инженер на катедрата:
инж. Иван Баджаков
 

 
    Катедра "Автоматизация на производството" е екип от 5 хабилитирани преподаватели и 4 асистенти, предлагащ обучение в следните степени:
        - „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи" (АРУКС) - редовно и задочно обучение 
   
    ОКС "Бакалавър"
- "Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи" (АРУКС) - редовно и задочно обучение
         
    ОКС "Магистър"
        -"Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи" (АИУКС) - редовно и задочно обучение
        -"Сименс PLC технологии за управление" - редовно, задочно и дистанционно обучение
        -"Системи за автоматизация на сгради" - редовно и задочно обучение
        -"Индустриални роботизирани системи и автоматизация" - редовно и задочно обучение
 
    ОНС "Доктор"
-"Теория на автоматичното управление" - редовно и задочно обучение
-"Автоматизация на производството" - редовно и задочно обучение
 
Основната цел е подготовка на висококвалифицирани специалисти по автоматика, извършващи дейности, свързани с проектиране, настройка, внедряване, експлоатация и ремонт на системи за автоматично управление.