Начало История

 

   Катедра "Автоматизация на производството " е създадена през cептември 1970г. в състава на електротехническия факултет на ВМЕИ - Варна. Създаването на катедрата съвпада с разкритата за първи път през учебната 1970/1971г. едноименна специалност, която започва своята дейност по учебен план едновременно с три действащи курса с общо 300 студента.

Първоначално катедрата e съставена от преподавателите Светослав Колев и Николай Пантев, а също и майстор-специалиста Б. Бангиев, прехвърлени от катедра ЕМА, и лаборантките В. Ценева и Хр. Петрова. През 1971г. в нея се включват и преподавателите В. Станчев (прехвърлен от катедра РТ), Цв. Лилов, Т. Цанков, Ив. Иванов (прехвърлен от катедра СТ), Т. Пазвантов, П. Пенчев и Ат. Калчев, като до 1975г. катедрата наброява 30 души преподаватели и помощно-технически състав.

За своето 50 - годишно съществуване в катедрата са дипломирани 3162 студента, които успешно се включват, като инженери по автоматизация, в почти всички сфери на нашата икономика, а някои от тях успешно работят и в Западна Европа, САЩ, Канада, Австралия, Австралия, Нова Зеландия, Германия, Израел, Турция, Гърция и др. Защитени са 29 докторски дисертации и една дисертация за доктор на техническите науки от проф. дтн Николай Пантев .