Катедра "Екология и опазване на околната среда"


dst

доц. д-р Даниела Тонева

Ръководител катедра

каб. 304НУК, 

тел. 052/383 664


e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itдоц. д-р инж. Анна Симеонова

каб. 318a НУК

тел.052/383-272

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


доц. д-р Стоян Вергиев

каб.311 НУК

тел. 052/383-509

e-mail:

stvergiev@tu-varna.bg

ас. д-р Татяна Жекова

каб. 317а НУК

тел.052/383-449

e-mail :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itас. д-р Стефан Колев

каб. 309 НУК

тел.052/383-653


e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


e.valkovaгл. ас. д-р инж. Елена Вълкова

каб. 309 НУК

тел.052/383-653

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itас. инж. Тодорка Денчева Станкова

каб. 304 НУК

тел. 052/383-561


e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itхим. Дияна Димова

Лаборант

каб. 310 НУК

тел.052/383-509

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itЛилия Трингова

Секретар

каб. 302 НУК

тел.052/383-634

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it