Начало Полезно за студентите!
 Конспекти, литература и други материали свързани с учебния процес   Информация за дипломантиАрхив на съобщенията

 
На вниманието на дипломантите ОКС"Бакалавър",
 
специалности "Електроника" и "Биомедицинска електроника"!
 
 
Дипломните защити на  на студентите от
 
специалности "Електроника" и "Биомедицинска електроника",
 
ОКС "Бакалавър", ще се проведат от 21 юли 2020 г. до 24 юли 2020 г. 
 
Всички дипломанти следва да са готови и да
 
представят своите разработки в указаните в заданията
 

 
На вниманието на дипломантите ОКС"Магистър",
 
специалност "Електроника"!
 
 
Дипломните защити на  на студентите от
 
специалност "Електроника", ОКС "Магистър" (поправителна сесия),
 
ще се проведат на 20 юли 2020 г.
 
Всички дипломанти следва да са готови и да
 
представят своите разработки в указаните в заданията
 

 
На вниманието на студентите към катедра"ЕТМ",
 
ОКС"Магистър", 1 курс, редовно и задочно
 
обучение през 2019/2020 г.!
 
 
 Учебните занятия летен семестър ще започнат на
 

 
На вниманието на дипломантите ОКС"Магистър",
 
специалност "Електроника"!
 
Дипломните защити на  на студентите от
 
специалност "Електроника", ОКС "Магистър", ще се
 
проведат на 23 януари 2020 г. в зала 501ЕФ.
 
Всички дипломанти следва да са готови и да
 
представят своите разработки вуказаните в заданията
 
 
 

 
На вниманието на студентите към катедра"ЕТМ",
 
ОКС"Магистър", 1 курс, редовно и задочно
 
обучение през 2019/2020 г.!
 
 
 Учебните занятия ще започнат на 30.09.2019г. Оттук
 
 

 
На вниманието на студентите, явяващи се на дипломна
 
защита или на държавен изпит през месец септември
 
2019г.!
 
Държавният изпит на  студентите ОКС "Бакалавър" ще
 
се проведе на 11 септември 2019 г.
 
Дипломните защити на  студентите ОКС "Бакалавър" и
 
ОКС"Магистър", ще се проведат на 12 септември 2019 г.
 


Важно!
 
Всички дипломирали се през месец юни 2019 г. студенти, ОКС „бакалавър" или ОКС „магистър"  
да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование

в срок  до 10.09.2019 г.,
в ст. 504Е от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа

Тези, които не са оставили снимки, да носят 2 броя (мат, паспортен формат )

тел. за връзка 052/383-517

 


 На вниманието на семестриално завършилите студенти
 
специалности "Е" и "БМЕ" към катедра "ЕТМ"!
 

Консултации на преподавателите от кат. ЕТМ за Държавен Изпит 2019:

 

03.06.2019     доц. Булиев/ ас. Ферадов                11.15-13.00    114Е

03.06.2019     доц. Димитрова                               13.15-15.00    501Е

04.06.2019    Проф. Вълчев/ ас. Захариев            11.15-13.00    603Е

04.06.2019    доц. Ковачев/ ас. Йорданов             13.15-15.00    502Е

06.06.2019    доц. Беков                                         11.15-13.00    602Е

06.06.2019    доц. Георгиев/ гл.ас. Папанчев       13.15-15.00    210РСС 
 
 
На 29.03.2019г. ще бъде промоцията на дипломиралите се инженери от
 
специалностите на ФИТА (към съобщението на сайта на ТУ-Варна).
 
От 05.03.2019г. до 22.03.2019г., всеки работен ден, всички абсолвенти
 
трябвада минат през канцеларията на ФИТА (303аЕ), за да се
 
подпишат върху дипломите си, както и да получат подробна
 
информация за провеждането на промоцията.
 

  
На вниманието на студентите, явяващи се на дипломна
 
защита през месец януари 2019г.!
 
По-долу са публикувани връзки за изтегляне на графиците
 
за явяване на дипломни защити на 17.01 2019г., съответно:
 


 
На вниманието на студентите, обучаващи се в специалност
 
"Електроника",ОКС "Магистър"!
 
 
 
 
На вниманието на дипломантите ОКС "Магистър", специалност
 
"Електроника"!
 
Дипломните защити на  на студентите от
 
специалност "Електроника", ОКС "Магистър", ще се проведат на
 
17 януари 2019 г. Всички дипломанти следва да са готови и да
 
представят своите разработки вуказаните в заданията срокове. В
 
следващите дни ще бъде добавена информация за мястото и часа на
 
провеждане на защитите.

На вниманието на студентите спец. "Електроника",
 
ОКС"Магистър", редовно обучение, 1 курс!
 

 
На вниманието на студентите спец. "Електроника",
 
ОКС"Магистър", задочно обучение, 1 курс!
 
 

На вниманието на студентите към катедра"ЕТМ",
 
ОКС"Магистър", редовно обучение!
 
 
Учебните занятия ще започнат на15.10.2018г.


 
 
ЛЕТЕН СТАЖ!
 
Предаване на дневници и заверка на студентски книжки -
 
на 20.09.2018г. в ст. 205РСС от 11:30 до 12:30 часа.
 

 
На вниманието на студентите, кандидатствали за обучение в
 
ОКС"Магистър" към катедра "ЕТМ"!
 
 
 
 
На вниманието на дипломантите ОКС "Магистър", специалност
 
"Електроника"!
 
Поправителната сесия на дипломните защити на  на студентите от
 
специалност "Електроника", ОКС "Магистър", ще се проведе на
 
21юни 2018 г. в зала 501ЕФ от 09:00 часа до 15:30 часа.
 
Информация относно графика на явяване на дипломните защити може
 
да получите от секретаря на катедрата на тел. 052/383517.   
 

 
На вниманието на семестриално завършилите студенти специалности

 „Електроника” и „Биомедицинска електроника“, ОКС "Бакалавър", и

специалност "Медицинска електронна техника", ОКС "Професионален

бакалавър"!

 

Държавният изпит на специалност "Медицинска електронна техника",

ОКС "Професионален бакалавър", ще се проведе на 18 юни 2018 г. в

зала 517ЕФ от 09:00 часа.

 

Държавните изпити на специалностите "Електроника" и

"Биомедицинска електроника", ОКС "Бакалавър", ще се проведат на

19 юни 2018 г. в зала 517ЕФ от 09:00 часа.

 

Редовната сесия на дипломните защити на  на студентите от

специалност "Биомедицинска електроника", ОКС "Бакалавър", ще се

проведе на 20 юни 2018 г. в зала 501ЕФ от 08:30 часа до 09:30 часа.

 

Редовната сесия на дипломните защити на  на студентите от

специалност "Електроника", ОКС "Бакалавър", ще се проведе на

20 юни 2018 г. в зала 501ЕФ от 09:30 часа до 16:00 часа.


 Информация относно графика на явяване на дипломните защити може

да получите от секретаря на катедрата на тел. 052/383517.   

 


 
На вниманието на семестриално завършилите студенти специалности

 „Електроника” и „Биомедицинска електроника“, ОКС "Бакалавър", и

специалност "Медицинска електронна техника", ОКС "Професионален

бакалавър"!

Оттук може да изтеглите График за групови консултации с

преподаватели по различни дисциплини и въпроси във връзка с

предстоящите държавни изпити.


 
На вниманието на семестриално завършилите студенти специалности

 „Електроника” и „Биомедицинска електроника“!

Оттук може да изтеглите конспектите за държавен изпит за

специалностите "Електроника" и "Биомедицинска електроника" .


На вниманието на семестриално завършилите студенти специалности „Електроника” и „БМЕ“!

 Семестриално завършилите студенти спец. „Електроника” и „БМЕ“ трябва да предадат в стая 504Е:

 1. ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ /за тези, които ще разработват Дипломна работа /-2 бр.

 Дати в заданието за дипломна работа:

 Дата на задаване:  14.05.2018г.

Срок за предаване: 16.06.2018г.

 2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА /от инспектор студенти - стая 106 НУК/;

 3. СНИМКИ /формат 3,5/4,5/- 2бр.

   Срок за предаване – 18.05.2018г.


 
ОТНОСНО ЛЕТЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИТЕ 3 КУРС СПЕЦ. „ЕЛЕКТРОНИКА” И

„БИОМЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА”:

Дневниците се намират в копирно студио - ниско тяло електротехнически

факултет.

Срок за получаване - 25.04.2018г.


Ново съобщение! На вниманието на студентите от 3 курс, катедра ЕТМ:

На 17.04.2018г., вторник, от 13:15 в РСС ще се извърши окончателно разпределение за летен стаж.


На вниманието на дипломантите от катедра ЕТМ:

 Заявления до ръководител катедра за разработване на дипломна работа се подават до 30.04.2018г. в стая 504Е.

 До разработване на дипломна работа се допускат завършили семестриално студенти, със среден успех от курса на следване не по-нисък от 4,25 (студенти със среден успех  под 4,25 се допускат с писменото съгласие на ръководителя им или ако са участвали с доклади в студентска научна сесия).


На вниманието на студентите от 3 курс, катедра ЕТМ:

На 10.04.2018г., вторник, в РСС ще се извърши разпределение за летен стаж.


 

Дипломиралите се през месец януари 2018г.  могат да подпишат дипломите си до 23.03.2018г.  в стая 504Е .

Тези, които не са предали 2 (две) снимки, трябва да ги представят при подписването на дипломата.


График на специалните дисциплини за специалност "БМЕ" 3 курс, летен семестър 2017/2018


Разпис ОКС "Магистър", Редовно обучение, Индустриална електроника, летен семестър 2017/2018

Разпис ОКС "Магистър", Редовно обучение, Медицинска електроника, летен семестър 2017/2018


График за явяване на дипломна защита ОКС "Магистър" - редовна сесия - 24.01.2018г.

График за явяване на дипломна защита ОКС "Магистър" - редовна сесия - 25.01.2018г.


ОКС" Магистър", спец. "Електроника", р.о., зимна изпитна сесия учебна 2017/2018г.


 

Дипломиралите се през месец Септември 2017г.  могат да подпишат дипломите си до 24.11.2017г.  в стая 5045Е .

Тези, които не са предали 2 (две) снимки и обходен лист, моля да ги представят при подписването на дипломата.First European University Design Contest  

Информация за участие - ТУК

Редовното обучение на ОКС "Магистър" за 2017/2018 г. ще стартира на 16.10.2017 г. и ще бъде с продължителност от 10 седмици.


Дипломиралите се през месец Юни 2017г. магистри и бакалаври,  могат да подпишат дипломите си до 16.10.2017г.  в стая 305Е .

Тези, които не са предали 2 (две) снимки и обходен лист, моля да ги представят при подписването на дипломата.Класирани студенти за обучение в ОКС "Магистър"График за провеждане на дипломни защити ОКС Магистър - поправителна сесия

График за провеждане на дипломни защити ОКС Бакалавър - поправителна сесия

График за провеждане на държавен изпит ОКС Бакалавър - поправителна сесияВсички магистри,  дипломирали се през месец Юни 2017г.,  трябва да подпишат дипломите си в срок до 15.09.2015г.  в стая 305Е или 504Е.

Тези, които не са предали 2 (две) снимки и обходен лист, моля да ги представят при подписването на дипломата.


График за провеждане на дипломни защити ОКС Магистър - поправителна сесия

График за провеждане на дипломни защити ОКС Бакалавър - редовна сесия

График за провеждане на държавен изпит ОКС Бакалавър - редовна сесия


График за консултации за държавен изпит


Лятна изпитна сесия 2016/2017 ОКС "Магистър", редовно обучение


Конспект за държавен изпит 2016/2017 ОКС "Бакалавър"


На вниманието на студенти III курс, спец. E: На 15.03.2017 г. от 11:15 - 13:00 в стая 210 РСС ще се извърши разпределение за специализираща практика!


 

Разпис ОКС "Магистър", Редовно обучение, Индустриална електроника

 

 

Лятна изпитна сесия ОКС "Магистър", Задочно обучение

 

Разпис ОКС "Магистър", Задочно обучение, Индустриална електроника

Възможни са промени в разписа, моля следете секцията на интернет страницата

За въпроси свързани с разписите моля обръщайте се към доц. д-р инж. Ангел Маринов на контактите посочени по-долу

e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

GSM: 0895 55 08 06


Зимна изпитна сесия ОКС "Магистър" редовно обучение


График за явяване на дипломна защита ОКС "Магистър" - редовна сесия

График за явяване на дипломна защита ОКС "Бакалавър" АЕО и БЕО
Разпис ОКС "Магистър", Редовно обучение, Индустриална електроника

Разпис ОКС "Магистър", Редовно обучение, Медицинска електроника

Разпис ОКС "Магистър", Задочно обучение, Индустриална електроника

Разпис ОКС "Магистър", Задочно обучение, Медицинска електроника

Предстой  публикуването на пълният разпис за студентите от задочно обучениe.

За въпроси свързани с разписите моля обръщайте се към ас. д-р инж. Ангел Маринов на контактите посочени по-долу

e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

GSM: 0895 55 08 06


Протокол класиране на кадидат-магистри 2016 г.


График за явяване на държавен изпит ОКС "Бакалавър" -поправителна сесия

График за явяване на дипломна защита ОКС "Бакалавър" - поправителна сесия

График на изпитите от годишна поправителна сесия

 Поправителна сесия за ДИПЛОМАНТИ ОКС "Бакалавър" Електроника

          12.09.2016 г. - държавен изпит

          13.09.2016 г. - дипломни защити

 


График за явяване на държавен изпит ОКС "Бакалавър"

График за явяване на дипломна защита ОКС "Бакалавър"

График за явяване на дипломна защита ОКС "Магистър"Поправителна сесия летен семестър и годишна поравителна сесия ОКС "бакалавър" и ОКС "Магистър"


График лятна изпитна сесия - магистри 1 к., 1,5 г. и 2 к., 2,5 г. - редовно и задочно обучение


На тези студенти от III курс, които не са посочили фирма за специализираща практика, ще бъде назначена таква служебно!


Разпис магистри задочно обучение 1,5 г. индустриална електроника

Разпис магистри задочно обучение 1,5 г. медицинска електроника

Разпис магистри задочно обучение 2,5 г. електроника

За повече информация и при открити нередности, тел. 0895550806 (ас. д-р А. Маринов)!


Дати за провеждане на Държавен изпит и Дипломна защита, спец. „Електроника“, за уч. 2015/2016г.

Редовна сесия ОКС „Бакалавър“

ДИ    12.07.2016 (вторник)

ДЗ     13.07.2016 и 14.07.2016 за БЕО

ДЗ     15.07.2016 за АЕО

Поправителна сесия ОКС „Бакалавър“

          ДИ    20.09.2016 (вторник)

          ДЗ     21.09.2016

Поправителна сесия ОКС „Магистър“

          ДЗ     06.07.2016 и 07.07.2016

 


Важно!

Поради заболяване на доц. д-р инж. Екатерина Димитрова се налага планираните й изпити от поправителна сесия (задочно обучение) да се отложат, както следва:

Курс, спец.

Дисциплина

Пропуснат изпит на дата/час

Ще се проведе на дата/час

Зала

1 к (2.5г.), Е

ОКС „Магистър“

КСЕ

04.04.2016

08:00ч.

 

22.04.2016

09:00ч.

 

501 Е

 

4 к., Е

ОКС „Бакалавър“

МЕ

08.04.2016

08:00ч.

 

22.04.2016

09:00ч.

 

501 Е

 


График поправителна изпитна сесия - магистри - задочно обучение


График изпитна сесия - бакалаври задочно обучение

График изпитна сесия - магистри 1 к., 2,5 г. - задочно обучение

График изпитна сесия - магистри 1 к., 1,5 г. и 2 к., 2,5 г. - задочно обучение


Разпис магистри Редовно обучение индустриална електроника

Разпис магистри редовно обучение медицинска електроника


Разпис магистри задочно обучение 1,5 г. индустриална електроника

Разпис магистри задочно обучение 1,5 г. медицинска електроника

Разпис магистри задочно обучение 2,5 г. електроника


График изпити - магистри


ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за ОКС "МАГИСТЪР" - 28.01 и 29.01.2016 г.

ГРАФИК ЗА Държавен изпит за ОКС "бакалавър" - 27.01.2016 г.

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за ОКС "бакалавър" - АЕО 27.01.2016 г.


Съобщение за студенти I курс, спец. е и бме

На 12.01.2016 г. (вторник) е организирано посещение на електроно производство на мястото на часа по учебна практика от 11.01 (понеденик). Срещата е в 14:00 пред магазин Технополис. Да се носят студентски книжки


ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ


Дати за редовна изпитна сесия ОКС "Бакалавър" 1-4 курс, редовно обучение

Дати за поправителна изпитна сесия ОКС "Бакалавър" 1-4 курс, редовно обучение


Дипломиралите се през месец Септември моля да си подпишат дипломите в стая 305 Е в срок до 20.11.2015г. Ако някой не е предал снимки, моля да носи два броя (размер 3.5 х 4.5).


Разпис магистри индустриална електроника

Разпис магистри медицинска електроника


Класиране на кандидат магистриСпециалност "Електроника" обявава 7 допълнителни места за ОКС "Магистър", субсидирано от държавата обучение, редовна форма.

Документи се приемат на 19 и 20.10.2015г.

Класирането ще бъде обявено на 21.10.2015г.

Записването ще бъде на 22.10.2015г.

Началото на учебната година е на 26.10.2015г.Заверка специализираща практика на 13.10.2015 от 9:00 до 11:00 и от 15:00 до 16:00 в зала 212 РСС!

 


График за държавни изпити - Бакалаври

График за дипломни защити - Бакалаври


ФАКУЛТЕТ  ЕЛЕКТРОНИКА

П Р О М О Ц И Я

Випуск -2015 (дипломирани през месец февруари)

                             На 25.09.2015год. от 14:00 часа в Конферентна зала НУК 

       ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите

      на абсолвентите от ОКС „Магистър” от  специалности:

-  Електроника

-  Комуникационна техника и технологии

-  Социален мениджмънт

-  Социална работа с деца

В  деня на промоцията от 11:00ч. до 12:00ч. в зала 301Е моля представете:

Документ за самоличност /лична карта/ или пълномощно заверено от нотариус /ако дипломата се получава от друго лице/.  В залата ще получите тоги за церемонията.

 


Поради неявяване на летен стаж (специализираща практика) на определената в дневника начална дата, студентът О.......  М......  А..... ФН..........7, няма да може да проведе стажът си в посоченото в дневника предприятие. В срок до 16.07 следва да се яви в ТУ-Варна стая 212РСС за евентуално пренасочване на друго място.

 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ: За изготвянето на дипломата е необходимо да представите в стая 305 Е 2 бр. снимки (паспортен формат) матирани и попълнен обходен лист.

 


 ГРАФИК за явяване на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (редовна сесия) ОКС „Бакалавър“ БЕО, спец. „ЕЛЕКТРОНИКА“, 14.07.2015год., 08:30 – 12:00 часа, 516Е

ГРАФИК за явяване на ДИПЛОМНА ЗАЩИТА (редовна сесия) ОКС „Бакалавър“ БЕО, спец. „ЕЛЕКТРОНИКА“ 16.07.2015год., 08:30 – 17:00 часа, 516 ЕФ

ГРАФИК за явяване на ДИПЛОМНА ЗАЩИТА (редовна сесия) ОКС „Бакалавър“ АЕО, спец. „ЕЛЕКТРОНИКА“ 15.07.2015год., 09:00 – 12:00 часа, 516 ЕФ

ГРАФИК за явяване на ДИПЛОМНА ЗАЩИТА (поправителна сесия) ОКС „Магистър“ БЕО, спец. „ЕЛЕКТРОНИКА“ 13.07.2015год., 09:00 – 17:00 часа, 516 Е 

 

 ГРАФИК ЗА ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ  - за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на специалност „ЕЛЕКТРОНИКА“ в ОКС „БАКАЛАВЪР“  за учебната 2014/2015г.

 


 

 Лятна изпитна сесия на ОКС Магистър, задочно обучение  


Дипломни защити и Държавен Изпит за ОКС Бакалвър и ОКС Магистър приети на катедрен съвет на 02.06.2015

За м. юли, 2015г.:

13.07(понеделник) - Дипломни защити - магистри, поправителна сесия

14.07(вторник) - Държавен Изпит - бакалавър, редовна сесия

15.07(четвъртък) - Дипломни защити - бакалавър, АЕО, редовна сесия

16.07(сряда) - Дипломни защити - бакалавър, БЕО, редовна сесия

 

За м. септември, 2015г. - поправителна сесия за бакалаври:

23.09(сряда) - Държавен Изпит - бакалавър

24.09(четвъртък) - Дипломни защити - бакалавър, БЕО

25.09(петък) - Дипломни защити - бакалавър, АЕО

Лятна изпитна сесия за студентите редовно обучение ОКС Магистър 2014/2015 (08.06.2015 – 27.06.2015)

 

На 19.05.2015 – вторник, от 13.15 часа, в зала 516 ЕФ, ще гостува Мелексис България – част от международната компания Melexis, специализирана в производство на микроконтролери, сензори и други за автомобилната промишленост.

Ще бъде представена тяхната „ Fresh Graduate програма“ с атрактивни предложения за работа към завършващи и наскоро завършили студенти.

 

 

 

Курс за управление на времето, стреса и конфликтите – 19.05.2015 вторник 301Е.

 

Конспект за Държавен изпит по спец. Е, ОКС "Бакалавър" за уч. 2014/2015 г

Поправителната сесия за летен семестър за 4 курс редовно обучение.

Годишната поправителна сесия за 4 курс редовно (5 к. задочно).

 


Разпис на учебните занятия за студентите от 1-ви курс ОКС "Магистър" Специалност Електроника Задочно обучение, 2,5 години - летен семестър. И разпис на учебните занятия за студентите от 1-ви и 2-ри курс ОКС "Магистър" Специалност Електроника Задочно обучение, 1,5 и 2,5 години - летен семестър. 

Курсът по „Програмиране с Java” ще стартира на 18 април.

В тази връзка ви изпращамe  прес-съобщение за старта на записването за курса.

Ще се радваме да кандидатствате на този адрес: http://www.jobtiger.bg/innovation-center-varna/ до 5 април.

Предварителният тест ще се състои на 8 април в ТУ-Варна, зала 401 Е.

Курсът ще се провежда по предварителна информация 4 съботи и недели.

Всички абсолвенти от специалност "Електроника", дипломирали се през месец Февруари 2015г., моля в срок до 09.04.2015 г. да се явят в стая 305 Е за да подпишат изготвените им дипломи. Тел. за контакт: 052 / 383 617

 

 

 

Последна промяна ( 07 July 2020 )