Начало Кадрово развитие Отминали процедури за заемане на длъжност Професор
Отминали процедури за заемане на АД Професор

Кандидат

Професионално направление

Научна специалност / Учебна дисциплина

№ на диплома / дата на издаване на дипломата

1.

ОВИД АЗАРЯ ФАРХИ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Цифрови системи за управление

ТУВ-АД-2011-001 / 19.12.2011 г.

2.

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Теория на ДВГ

ТУВ-АД-2012-004 / 23.03.2012 г.

3.

ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Индустриална електроника

ТУВ-АД-2013-021 / 18.11.2013 г.

4.

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВ

5.13 Общо инженерство

Рисуване

ТУВ-АД-2014-023 / 12.02.2014 г.

5.

ХРИСТО КОСТОВ СКУЛЕВ

5.1 Машинно инженерство

Материалознание и технология на материалите

ТУВ-АД-2015-032

/23.07.2015 г.

6.

РОСЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електроизмервателна техника

ТУВ-АД-2016-041

/22.04.2016 г.

7.

РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни мрежи и системи

ТУВ-АД-2018-069

/28.05.2018 г.

8.

ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Изкуствен интелект

ТУВ-АД-2019-078

/04.11.2019 г.

9.

АНТОН СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

ТУВ-АД-2019-079

/18.11.2019 г.

10.

БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯН

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електротехнологии

ТУВ-АД-2020-081

/30.04.2020 г.

Title Filter     Display # 
Article Title
Доц. д-р инж. Бохос Рупен Апрахамян
Доц. дтн инж. Антон Славчев Георгиев
Доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев
Доц. д-р инж. Розалина Стефанова Димова
Доц. д-р инж. Росен Николов Василев